Privacy-verklaring.

In deze privacy-verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Black Dogs, gevestigd aan Clarissenhof 251, 5041 RV Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73659096, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Black Dogs, Clarissenhof 251, 5041 RV Tilburg. Telefoonnummer: 0031681486484
De functionaris gegevensbescherming van Black Dogs is Rick Kwee. Hij is te bereiken via info@blackdogs.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Black Dogs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.
Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Black Dogs kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@blackdogs.nl. Deze informatie wordt dan verwijderd.

Doel en grondslag

Black Dogs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van berichten in de ChitChat;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om diensten aan te kunnen bieden;
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Ontvangers van gegevens

Naast Black Dogs, worden je gegevens ontvangen door MailChimp (het platform waarmee Black Dogs geautomatiseerde mails verstuurt) en Mollie (het platform waarmee Black Dogs incasseert). Daarnaast staan alle persoonsgegevens die verzameld worden op beveiligde e-mailservers van Siteground.

Verplichte gegevens

Op de contactformulieren op deze website zie je precies welke persoonsgegevens verplicht zijn. Deze zijn aangeduid met een sterretje; zonder deze gegevens in te vullen, kan het contactformulier niet verstuurd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Black Dogs neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Black Dogs) tussen zit. Black Dogs gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Plugin Paytium. Deze Wordpress-plugin wordt gebruikt om een recurring payment (terugkerende betaling) aan te maken bij payment service provider Mollie, wanneer er gekozen wordt voor een abonnement op dienst What’s Up. De betalingen worden vervolgens geïncasseerd m.b.v. de beveiligde omgeving van Mollie;
 • MailChimp. Dit platform wordt gebruikt om automatische mails te versturen.
Bewaartermijn persoonsgegevens

Black Dogs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor alle categorieën persoonsgegevens, zoals eerder genoemd, is daarom drie maanden vanwege administratieve doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Black Dogs verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Black Dogs gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Black Dogs gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat deze geoptimaliseerd kan worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Black Dogs, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Black Dogs een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blackdogs.nl. Stuur hierbij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Black Dogs reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek. Black Dogs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens

Black Dogs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De wachtwoorden die Black Dogs gebruikt voor systemen waarin persoonsgegevens worden bijgehouden, zijn altijd sterk. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blackdogs.nl.